mobirise.com

mgr Barbara Lendzian

pedagog, terapeuta

OFERTA USŁUG

Terapia dzieci

W Naszej Poradni Psychopedagogicznej

Oferuję przeprowadzenie kompleksowych terapii
dla dzieci z różnymi problemami. Terapeutyzuję problemy emocjonalne, społeczne, personalne, trudności w nauce lub przebywaniu w otoczeniu.

Przyjmuję w Poradni Psychopedagogicznej w Bolesławcu.

Psychoedukacja dla rodziców i opiekunów

Szkolenia, edukacja, terapia

Ważne jest również wspiernie rodziców i opiekunów dzieci w wykonywaniu ich trudnej roli. Psychoedukacja wiąże się często z ćwiczeniami jest doskonałym uzupełnieniem terapii dla dzieci.

Poradnictwo Psychopedagogiczne

Wtedy gdy nie wiesz co już możesz zrobić

Poradnictwo jest to zaawansowane i profesjonalne doradztwo. Wiąże się z otrzymaniem danych na temat życia, pracy, rodziny, wychowania, analizą wyborów i wsparciu w podejmowaniu trudnych i ciężkich decyzji.

Diagnostyka

Psychlogiczno - pedagogiczna i społeczna

Diagnostyka jest procesem indywidualnym. Diagnostyka rodzinna przedaje się w sprawach rozwodowych, przyznania opieki nad dzieckiem lub karnych. W procesie diagnostycznym biorą udział również inni specjaliści. Jako pedagog uczestniczę również przy diagnostyce w problemach natury społecznej oraz prawnej.

Zajęcia rewalidacyjne z elementami IS

Zajęcia prowadzone m.i. dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

Czasami w naszym życiu pojawiają się nieprzewidzane trudności związane z wychowaniem osób z niepełnosprawnością. Zajęcia takie usprawniają funkcjonowanie w społeczeństwie. Mają za zadanie doprowadzić np. dziecko do samodzielnego funkcjonowania.

Edukacja artystyczna

Czyli nauka muzyki, tańca i śpiewu

Prowadzę zajęcia z muzyki, tańca oraz śpiewu. Przygotowuję ucznów do różnych egzaminów, konkursów na różnych poziomach.

Kwestie artystyczne można również wykorzystać do prowadzenia terapii.

Jestem członkiem

Polskiego Towarzystwa Psychopedagogicznego

Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne jest Stowarzyszeniem ludzi zaangażowanych w sprawy lokalnych społeczności, pragnących uczestniczyć w działaniach naukowych z dziedziny oświaty, wychowania obywatelskiego i rozwoju człowieka.

Jako Polskie Towarzystwo Psychopedagogiczne chcemy kreować działania zainspirowane przepisami Konwencji o prawach dziecka, Ideą Wolności wyrażoną w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz innymi aktami prawa krajowego i międzynarodowego wywodzącymi się z poszanowania dla emancypacji ruchów społecznych. Pragniemy współpracować ze wszystkimi środowiskami, których działania skierowane będą na popularyzację wiedzy, aktywizację społeczeństwa i rozwój. 

Zapoznaj się z zespołem specjalistów PTPP z którymi współpracuję i wybierz kogoś.

Zobacz specjalistów PTPP!

Zapraszam na ...

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ!

Podania Psychopedagogiczna w Bolesławcu 
59-700 Bolesławiec, Aleja Tysiaclecia 2

Rejestracja telefoniczna: +48 733 379 538

Rejestracja Whatsapp: (+48) 733 379 538
Rejestracja Gadu Gadu: 4136117
E-mail: poradniabc@psychopedagog.eu